top of page
Handshake

חוק המכר הבינלאומי- ישראל

הפקולטה למשפטים- אוניברסיטת בר אילן

עורך ראשי: פרופ׳ אריה רייך

ברוכים הבאים לאתר הישראלי
על אמנת האו״ם בדבר מכר טובין בינלאומי
(United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods-CISG)

אמנה זו מבקשת ליצור חוק מכר בינלאומי אחיד בעולם (אמנת וינה). האמנה מסדירה את זכויות המוכרים והקונים בעסקאות מכר בינלאומי וזאת בהיעדר הסכמה מפורשת אחרת. כיום, האמנה מונה מעל לכשני שליש מהמדינות האחראיות על הסחר הבינלאומי בעולם. מטרת האתר הינה להפיץ מידע בדבר האמנה והפרשנות שניתנה בהוראותיה בפסיקת בתי המשפט ובספרות המשפטית בישראל ובעולם. האתר מהווה חלק מרשת אתרים לאומיים אשר נפתחו ונפתחים במדינות רבות בעולם אשר בהם חלה האמנה.

Flags in a row

ישראל-תמונת מצב

bottom of page